Regulamin konkursu „Złoty Kadr”

 1. Przesyłamy jedno zdjęcie do 14 dnia (włącznie) każdego miesiąca na adres: zlotykadr@gmail.com

 2. Przesyłamy zdjęcie wyłącznie swojego autorstwa.W przypadku wykrycia iż uczestnik wysłał zdjęcie nie swojego autorstwa, zostaje on zdyskwalifikowany i nie może już brać udziału w konkursach.

 3. Każde zdjęcie może brać udział wyłącznie w jednym konkursie i nie może być wysyłane w innym miesiącu.

 4. Nadsyłane zdjęcia mogą być zrobione w dowolnym czasie (nie muszą być wykonane w danym miesiącu), a także mogą być wykonane dowolną techniką: cyfrową bądź analogową.

 5. W konkursie nie ma podziału na kategorie, można przesyłać zdjęcia: portretowe, przyrodnicze, makro, architektury, krajobrazowe itd.

 6. Dopuszcza się poprawianie zdjęć poprzez: kadrowanie, zmiany balansu bieli, zmiany kolorystyki, stemplowanie itd.

 7. Przesyłając zdjęcie na konkurs wyrażasz zgodę na publikację zdjęcia oraz swoich danych, czyli imienia i nazwiska na stronach obsługiwanych przez stowarzyszenie Poza Kadrem, a także na wydruk takiego zdjęcia w katalogu podsumowującym roczny konkurs.

 8. Organizatorzy konkursu mają prawo nie dopuścić zdjęcia do konkursu w przypadku zdjęć wulgarnych bądź naruszających godność osób trzecich czy też uczucia religijne.

 9. Osoby których zdjęcie znalazło się w pierwszej trójce są zobowiązane do podania parametrów przy jakich zdjęcie zostało wykonane, w celu późniejszej notatki pod zdjęciem. Do parametrów tych zaliczamy: ISO, czas, przysłona. Opcjonalnie: miejsce wykonania zdjęcia, model aparatu, model obiektywu.

 10. Każdy uczestnik którego praca bierze udział w konkursie w danym miesiącu ma obowiązek wytypować trzy najlepsze jego zdaniem zdjęcia, przyznając odpowiednio punkty za:

  a) 1 miejsce – 3 pkt. b) 2 miejsce – 2 pkt. c) 3 miejsce – 1 pkt.

 11. Swoją punktację każdy z uczestników przesyła na adres: złotykadr@gmail przed upływem danego miesiąca, w którym bierze udział jego praca.

 12. Osoby które wysłały swoją pracę w danym miesiącu, lecz nie wysyłały punktów przed upływem danego miesiąca są zdyskwalifikowani i tracą wszystkie punkty jakie ich praca otrzymała. Dyskwalifikacja dotyczy wówczas tylko tego miesiąca.

 13. Uczestnik konkursu przesyłając zdjęcie zapewnia organizatorów konkursu, iż jest autorem tego zdjęcia i posiada stosowną zgodę na publikację wizerunku ewentualnych osób znajdujących się na zdjęciu. Biorąc tym samym na siebie wszelką odpowiedzialność prawną w przypadku roszczeń osób znajdujących się na zdjęciu.

 14. Wzięcie udziału w naszym konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulamiem i jego akceptacją.

Regulamin obowiązuje od dnia: 08 marca 2019r.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail